Obchodní podmínky


KUPUJÍCÍ, JEHO PRÁVA, OCHRANA DAT

Kupující registrací souhlasí s tím, aby prodávající eshop.sport-mikes.cz zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby a to pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky. Uvedené registrační údaje si může prodávající eshop.sport-mikes.cz uložit do své zákaznické databáze. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě. 

 • Zákazník může požádat o odstranění z databáze emailem poslaným na info@sport-mikes.cz.
 • Zapomenuté heslo zákazníka lze získat opět pomocí žádosti poslané přes email info@sport-mikes.cz nebo
 • pomocí kliknutí na nabídku "Zapomenuté heslo" pod tlačítkem přihlásit se v levém horním rohu. 

  Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

  NÁKUP, ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY A JEJÍ VYZVEDNUTÍ

  Po zaregistrování a přihlášení se do eshop.sport-mikes.cz můžete přidávat jednotlivé položky do košíku. Poté odešlete objednávku a nejpozději do druhého dne budete kontaktování e-mailem o potvrzení Vaší onjednávky, dojednání způsobu přepravy a platby a také o době dodání.
   

  REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU< >Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží dodávaného naší společností. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu. Práva a povinnosti vyplývající se záruky poskytované na výrobky, se řídí zejména ustanoveními o Zvláštních ustanoveních o prodeji zboží v obchodě, §612 až §627 Občanského zákona.Záruční lhůta, platná pro všechny výrobky je 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli, pokud neni stanoveno jinak ve Fakturačním listu. Nevztahuje na se výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka.Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový.Reklamovaný výrobek musí být kompletní v původním obalu. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od -20°C až 75°C.eshop.sport-mikes.cz se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) do 30-ti pracovních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace a reklamovaného zboží.název reklamovaného zboží
 • konkrétní popis závady
 • kompletní výrobek
 • kopii dokladu o koupi (faktura, prodejka)
 • adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)

  Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti, nemůže se reklamační oddělení touto reklamací zabývat! 

  Neoprávněná reklamace
  Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů. 
   

  Právní doložka
  1. Všeobecná ustanovení
   Obchodní podmínky jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů občanský zákoník 40/1964 Sb. v platném znění, zejm. ustanovení týkající se právního úkonu a kupní smlouvy (za důležité považujeme seznámení s ustanoveními § 588 a násl.), v případě obchodní vztahu dle § 261 a §262 ObchZ, obchodní zákoník v platném znění. Informační povinnost dodavatele dle § 53 odst. 4 ObčZ je splněna, kupující má všechny informace k dispozici v obchodních podmínkách. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel.
   Informace a popisky u položek v katalogu jsou vytvářeny ze zdrojů dodaných dovozci. Firma Miloslav Hruška nenese v žádném případě odpovědnost za jejich technickou a věcnou nepřesnost.
   Dále naše firma nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nepřesným poskytnutím informace týkající se výrobků.
   Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách obchodu eshop.sport-mikes.cz uvedena nabídka a cena jiná. V kategorii slevy jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu.
    
  2. COPYRIGHT
   Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému a doména www.sport-mikes.cz jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita. 
   V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb. Upozorňujeme, že jakmile budeme přesvědčeni o porušení výše uvedeného předpisu, zcela jistě svých práv využijeme!

Přihlášení


Zapomenuté heslo Registrace